Tilbygning til bryghuset.

På grund af pladsproblemer går vi med planer om at bygge et skur og en overdækket terrasse foran bryghuset.
Tomme flasker, nye flasker, beholdere til mask og meget mere fylder meget og er hele tiden i vejen inde i brygområdet.

Projektbeskrivelse:

Formål: At tilføje et skur for opbevaring af materialer og udstyr som ikke anvendes direkte i bryggeprocessen, og derved skabe mere plads i bryggerum. Tilføje en overdækket terrasse som kan anvendes til evt. ølsmagning og andre aktiviteter i lokalområdet. Frigøre plads i lille lager.
Projektpris: Forventes at kunne udføres for ca. 50.000kr.
Finansiering: Bryghuset tilfører 25.000kr., og søger sponsering fra private virksomheder, fortrinsvis lokalt, til at dække resten. Sponsorer tilbydes at kunne få øl efter nærmere aftale.
Byggetilladelse: Kommunen er blevet spurgt om vi må lave tilbygning og har bekræftet dette mundtligt. Når tegninger foreligger, sendes disse til kommune for skriftlig bekræftelse. Projekt igangsættes først når tilladelse og finansiering er på plads.
Tegninger: Leif samarbejder med EUC Aabenraa. Elever opmåler og fremstiller bygningstegning, samt beregner styrke på spær mm.
Byggearbejde: Udføres af bryggerne, gerne med hjælp fra lokale håndværkere.

Detaljer:

 1. Fundament: Funderblok, ca. 20 cm høj, og kan bygges direkte på top af bestående vandtank, så sokkeldybde bliver ca. 2,1m.
 2. Gulv: 10 cm flamingo, for at isolere lagerrum (vandtank), 10 cm beton med Rionet.
 3. Sider: Udvendig træbeklædning, ca. 19x100mm. 1 på 2, eller anden beklædning.
  Skelet opbygges af tømmer eller stål/aluminium – profiler.
 4. Tagtype skurbygning: Fast tag. – Vandfast underplade, 2 x tagpap, eller ståltag.
  Spær / rem dimensioneres efter gældende retningslinjer.
 5. Terrasse:
  Fundament: Som skur. (pkt. 1)
  Gulv: Som skur. (pkt. 2.)
  Skelet af tømmer. Spær / rem dimensioneres efter gældende retningslinjer.
  Tag af gennemsigtig plast.
 6. Generelt:
  Tilbygning forbindes med bestående bygning så dobbeltdøre kan anvendes. Der skal være dobbeltdøre ud mod vejen, min. 180 cm bred og 220 cm høj. (varemodtagelse)
  Bestående vandtank danner grundfundament for hele tilbygning. Top af vandtank er 20 cm jernbeton. Som udgangspunkt er skur ikke isoleret, men det skal være muligt at isolere og beklæde indvendig på et senere tidspunkt. Der skal være tagrende for tagafløb som forbindes til bestående afløb via rensebrønd.

 

 

 

 

 

 

Status:

12-04-2021: Var i Bryghuset i dag for at grave hjørner af vandtank fri. I morgen skal der måles op af eleverne så de kan begynde at tegne tilbygningen. Glæder mig meget til at møde dem, og senere at se resultatet af tegnearbejdet.
13-04-2021: EUC elever har opmålt ved Bryghuset og er begyndt på at tegne skur og terrasse.
15-04-2021: Modtaget inspirations billeder af tilbygning. Forventer detail tegninger klar til bryggermøde på onsdag.

 

 

 

 

 

 

Bliver rigtig fint synes jeg.

21-04-2021: Desværre kunne EUC ikke levere tegninger som forventet. Men det er fin inspiration de har lavet på billederne vist her. De kunne heller ikke som aftalt levere beregning af spær og remme, så vi må selv i gang med opgaven.
Projektet drøftes på generalforsamlingen d. 19-05-2021.