Rengøring

En af de uundgåelige, men 100% nødvendige, ting er RENGØRING. Når man brygger øl skal man regne med at 30-40% af tiden går med rengøring. Alt skal være absolut rent og fri for gamle rester og bakterier. Spande, slanger, gryder, pladekøler, gæringstank og alt andet udstyr skal være helt rent. Alt efter “urt niveau” skal være sterilt.

Pladekøler og pumpe renses med godkendt rengøringsmiddel Mip Ma, og desinficeres med P3−Oxonia ACTIVE, og vi pumper kogende vand igennem systemet indtil hele systemet er min. 90°C for at slå alle bakterier ihjel. Derefter køles pladekøleren med koldt vand i kølesiden indtil den er nede på 20°C, inden overførsel af urt til gæringstanken startes.

Vi anvender IPA sprit for at desinficere studse og alt det andet udstyr, umiddelbart inden det tages i brug. Mindre slanger steriliseres med damprenser så der ikke er bakterier i. De store slanger gennemgår en renseproces med MIP Ma, med efterfølgende skylning med næsten kogende vand.

Gryder vaskes med MIP Ma, indvendig og udvendig, og skylles efter med rent vand. Med mellemrum afkalkes de, for at undgå belægninger af kalk og dermed grobund for bakterier eller andre urenheder.

Gæringstank højtrykrenses, renses og desinficeres efter brug, og desinficeres igen inden ny gæringsproces. På den store tank kan alle studse og haner afmonteres og rengøres separat, hvorved vi undgår skjulte bakteriesamlinger.
De 3 små er lettere at rengøre, men også her er det nødvendigt at være omhyggelig.

Udstyr til tapning, vaccum pumper, studse og slanger vaskes grundigt og desinficeres med damprenser og IPA sprit. Derudover damrenses flaskerne med over 4 bar damptryk umiddelbart inden der påfyldes øl. Efter tapning rengøres alt igen.

Måske vil nogle mene at vi har rengøringsvanvid, men det er nødvendigt for ikke at få inficeret øl. Sikke et spild! (vi har prøvet det flere gange før vi tog os sammen til at gøre tingene ordentligt).