Afprøvning af ny tappemetode.

Bryg

Vi testede en ny tappe anordning ved tapning af 300 L Kölsch.

Opstilling af tappeudstyr
Opstilling af tappe udstyr. Der pumpes fra den store tank til 35L gryde. Øllet løber selv til tappe maskine som selv stopper flow når den er fuld. Så kan der tappes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter et par børnesygdomme forløb tapningen meget godt og hurtigt.
Meget usædvanligt blev flaskehalsen i processen desinficering af flasker. Vi kunne ikke nå at sterilisere lige så hurtigt som vi kunne fylde. Ej heller kunne vi sætte kapsler på eller etiketter i samme tempo som tapningen.
Efter diverse tilretninger kunne vi tappe en kasse (20stk) 0,5 L flasker på få minutter. Så hurtigt har vi ikke prøvet at tappe før.
Vi fik problemer med vores filter, som efter nogen tid opnåede så meget tryk at det ikke kunne holde tæt ved pakningen. (er ikke beregnet til tryk). Vi skønnede at de værste urenheder, proteiner, var siet fra, og fjernede filteret. Kigger nu efter et bedre, og tryktæt, filter. Der skal jo også gær med igennem da vi karbonerer på flasken. Har forsøgt at finde ud af hvor store gærceller er, formoder at gærceller er omkring 10My store.

Se video af tapningen.